Wyważanie wirnika rębaka serwis AMINEX

Wyważanie wirnika rębaka

Rębak – rozdrabniacz do drewna i gałęzi.

Pracownik obsługujący urządzenie zauważył wzrost drgań i hałasu. Aby uniknąć awarii rębaka, przestoju w pracy wezwał serwis AMINEX. Przyczyną zaobserwowanych, niepokojących objawów była utrata wyważenia wirnika.

Serwis AMINEX przeprowadził wyważenie wirnika rębaka, maszyna pracuje zgodnie z oczekiwaniem,
cicho i bez drgań.

Przy dużych prędkościach obrotowych nawet nieznaczna asymetria mas wirujących powoduje stan niewyważenia. Objawami niewyważenia są intensywne drgania wirnika, łożysk, kadłuba i podłoża. Pogarszają one w znaczny sposób niezawodność maszyny i skracają jej żywotność.

Wyważanie wirujących elementów maszyn jest ważną i powszechnie stosowaną operacją technologiczną.

Wyważanie wirnika rębaka serwis AMINEX