aminex węgrzyn przegląd pomp grundfos

pompy-2

PODZIAŁ POMP

Podstawowym podziałem pomp pod względem koncepcji technicznej jest podział na pompy typu wirowego, oraz pompy typu wyporowego.

 Pompy wirowe

Pompy typu wirowego są oparte o działanie elementu wirującego wewnątrz pompy, otrzymującego energię z silnika na ogół za pomocą szybko wirującego wałka, który tworzy podciśnienie po stronie ssawnej za pomocą narzędzia typu wirnik (zwiększenie krętu).

Przykładowy wirnik i konstrukcja pompy wirowej – odśrodkowej (wirnik półotwarty)

Pompy typu wirowego – których istotą działania jest ruch ciągły obrotowy narzędzia – dzielimy z kolei na dwie grupy:

a)      pompy krętne,

b)      pompy krążeniowe.

Ad. a) Pompy krętne- istotą działania takiej pompy jest zwiększanie momentu krętu cieczy, który uzyskujemy przez obracający się wirnik o odpowiednio ukształtowanych łopatkach wewnątrz pompy.

Spośród pomp tego rodzaju rozróżniamy:

– pompy odśrodkowe

– pompy helikoidalne

– pompy  diagonalne

– pompy  śmigłowe

– pompy  odwracalne

– pompy  o swobodnym przepływie

– pompy  czerpakowe.

Ad. b) Pompy krążeniowe – w pompach tego typu następuje krążenie cieczy proporcjonalne do momentu obrotowego wału napędowego w obrębie wirnika lub na jego obwodzie, takie jak:

– pompy z bocznymi kanałami

– pompy  peryferalne

– pompy  z pierścieniem wodnym.

 Pompy wyporowe

Pompy wyporowe, również korzystają z podobnego elementu napędzającego (wał z momentem obrotowym podanym przez silnik), lecz narzędzie wywołujące podciśnienie to tłok, ślimak, nurnik itp. Takie rozwiązanie pracuje więc w oparciu o zjawisko wypierania, przeciskania pewnej porcji cieczy w oczekiwanym kierunku.

Pompy wyporowe dzielimy na pompy gdzie narzędzie wykonuje określony rodzaj ruchu, t.j. ruch:

a)      posuwisto-zwrotny,

b)      obrotowo-zwrotny,

c)      obrotowy,

d)      inny.

 

Ad. a – Pompy wyporowe, gdzie narzędzie wykonuje ruch posuwisto-zwrotny zasysając i następnie przepychając porcję cieczy dzielimy na:

– tłokowe,

– nurnikowe,

– wielotłoczkowe,

– przeponowe.

Ad.b Narzędzie w kształcie skrzydła wykonuje ruch wahadłowy

– pompy skrzydełkowe

Ad. c – Narzędzie wykonuje ruch obrotowy (inaczej p. rotacyjne), pobierając sukcesywnie dawki cieczy:

– zębate

– łopatkowe,

– krzywkowe,

– ślimakowe,

– śrubowe,

– labiryntowe.

Ad. d – Pozostałe rodzaje pomp wyporowych:

–  o obiegowym ruchu narzędzia roboczego, ( pompy wyporowe przewodowe, p. wyporowe puszkowe m.in.)

– o precesyjnym ruchu n. roboczego, gdzie narzędzie robocze wykonuje ruch oscylacyjno-obrotowy.

 

 

Pompa – urządzenie służące do wytworzenia różnicy ciśnień między stroną ssawną (wlotem do pompy) a tłoczną (wylotem z pompy), umożliwiającej transport cieczy lub osadów. Działanie pompy polega na przekazaniu cieczy siły mechanicznej przez wirnik, tłok lub membranę, celem jej sprężenia[1].

Aktualnie wszystkie przenośniki cieczy niemające tłoka, membrany, łopatek, lub wirnika nie zaliczają się do pomp, mimo posiadania w nazwie słowa pompa. Jako przykłady dawnych pomp podawane są przenośniki cieczy, stanowiące nierozłączny element z silnikiem, np. parowy podnośnik wody i jego odpowiednik spalinowy, w których czynnik roboczy np. para wodna bezpośrednio przekazuje energię cieczy. Ponieważ parowe i spalinowe podnośniki wody mają jedynie znaczenie historyczne, przeważnie nie umieszcza się ich w klasyfikacji, albo nie zalicza do pomp. Podobnie jest ze śrubą Archimedesa.

W każdym przypadku, by pompa mogła pracować, musi być zalana, co oznacza, że przestrzeń robocza pompy oraz rurociąg ssawny musi być wypełniony cieczą i odpowietrzony w momencie rozruchu pompy. Wyjątkiem od tego są pompy samozasysające. Także niektóre pompy wyporowe, charakteryzujące się wysoką szczelnością oraz umieszczone w układzie pompowym o niewielkiej wysokości ssania są w stanie rozpocząć pracę bez wcześniejszego zalania rurociągu ssawnego.

Pompy charakteryzują następujące parametry:

  • wydajność (Q) – mierzona w objętości przepompowywanej cieczy na jednostkę czasu, w układzie SI wyrażona w metrach sześciennych na sekundę;
  • wysokość podnoszenia lub maksymalne ciśnienie (H) – mierzone w metrach słupa wody lub w układzie SI w paskalach;
  • moc (N) – obliczana jako iloczyn wysokości podnoszenia i wydajności[1].

Dobór pomp polega na wyborze pompy o parametrach odpowiednich do potrzeb. Pompa powinna tłoczyć objętość cieczy lub osadów odpowiednią do potrzeb (wydajność), gdyż to warunkuje jej efektywne wykorzystanie. Transportowane medium powinno być tłoczone pod stosownym ciśnieniem (wysokość podnoszenia), co zapewnia dostarczenie go do punktu odbioru pod oczekiwanym ciśnieniem. Stąd wniosek, że moc pompy musi być odpowiednio dobrana do pożądanej wydajności i wysokości podnoszenia. Każda pompa ma pewien przedział wydajności i wysokości podnoszenia, w którym może pracować. Jeśli pompuje wodę na maksymalną wysokość, to jej wydajność spadnie i na odwrót. Optymalna wydajność, wysokość podnoszenia i sprawność pomp zależą od rzeczywistych wymogów eksploatacyjnych wynikających ze specyfiki pompowanej cieczy.

Pompy dzielą się na:

 

Pompa wodna jest przydatnym i praktycznym urządzeniem zarówno w domu, jak i ogrodzie. W dzisiejszych czasach rynek obfituje w szeroki wybór modeli o wielu różnorodnych konstrukcjach, które przystosowane są do konkretnych zadań. To właśnie przeznaczenie powinno być najważniejszym kierunkiem, jaki powinniśmy obrać podczas wyboru odpowiedniej pompy. Jakie więc jej rodzaje znajdziemy na rynku?

Najczęściej kupowanymi są pompy wodne elektryczne ciśnieniowe, które umożliwiają pobieranie wody z wielu różnych źródeł, takich jak zbiorniki na deszczówkę, studnie, czy też oczka wodne. Wśród nich znaleźć można:

  • Pompy ogrodowe – ich przeznaczeniem jest przede wszystkim zasilanie urządzeń zraszających z alternatywnych źródeł zasilania. Zazwyczaj są to urządzenia, które ustawia się na powierzchni, a następnie podłącza wężami wyjścia oraz wejścia. Cechą na jaką warto zwrócić uwagę, jest przede wszystkim wydajność danej pompy, która powinna być większa niż zapotrzebowanie wszystkich podłączonych urządzeń
  • Pompy głębinowe – ich zadaniem jest pobieranie wody, której lustro znajduje się na głębokości 8 metrów lub też większej. Chcąc nabyć tego typu urządzenie warto wybrać model, który będzie zgodny zarówno z głębokością, jak i średnicą studni, w której będzie ono wykorzystywane.
  • Hydrofory – służą one przede wszystkim do pompowania wody czystej. Cechują się automatyką działania, co oznacza, że mają one możliwość automatycznego włączania, w sytuacji, gdy poziom ciśnienia w zbiorniku zaczyna maleć.

Wśród pomp znaleźć można również pompy zanurzeniowe, przeznaczone przede wszystkim do wypompowywania zarówno czystej, jak i brudnej wody. Wśród nich wyróżnia się:

  • Pompy do wody czystej – ich zadaniem jest wypompowywanie wody pozbawionej różnego rodzaju zanieczyszczeń. Doskonale sprawdzą się w przypadku zalanych piwnic, czy też niedużych basenów, jak i oczek wodnych.
  • Pompy do wody brudnej – ich zastosowanie zbliżone jest do tego, jakimi cechują się pompy do wody czystej, z tą różnicą, że są one całkowicie niewrażliwe na zanieczyszczenia. W praktyce oznacza to, że istnieje możliwość usuwania brudnej wody m.in. z placów budowy i nie tylko.
  • Pompy do szamba – to specjalne konstrukcje wykorzystywane do wypompowywania fekaliów. W ich wyposażeniu znaleźć można rozdrabniacz, który skutecznie zapobiega zapychaniu się urządzenia.
Aminex dni wolne 2023 naprawa silników elektrycznych pomp przezwajanie wyważanie dynamiczne laserowe osiowanie serwis silników elektrycznych