Pomiary elektryczne

Przeprowadzamy pomiary elektryczne. Posiadamy wszelkie niezbędne uprawnienia. Wykorzystujemy atestowane mierniki z aktualnymi certyfikatami. Po zakończeniu pomiarów sporządzamy protokół, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wyjaśniamy ewentualne wątpliwości.

Nasza oferta obejmuje:

  • pomiary napięć
  • pomiary prądów
  • pomiary rezystancji izolacji, rezystancji uzwojenia (zakres od 0,1 mikrooma do 200 omów) i rezystancji uziemienia.

pomiar elektryczny

Celem pomiarów elektrycznych jest sprawdzenie, czy instalacja oraz urządzenia zamontowane są i funkcjonują prawidłowo, i czy nie stwarzają zagrożenia.

W razie jakichkolwiek pytań pozostajemy do dyspozycji.