Pomiary drgań mechanicznych

Pomiary drgań mechanicznych pozwalają na wczesne zdiagnozowanie nieprawidłowości i uniknięcie awarii. Czynność tę najlepiej powierzyć profesjonalistom, takim jak nasza firma. Wykonujemy pomiary drgań, z wykorzystaniem wysokiej klasy urządzeń pomiarowych, które umożliwiają precyzyjną analizę. Gwarantujemy przystępne ceny i elastyczne terminy prowadzenia kontroli.

osoba robiąca pomiary drgań

Jak przebiegają pomiar drgań?

Pomiar drgań obejmuje:

  • wyznaczenie punktów do diagnozowania stanu maszyny,
  • pomiar wielkości sumarycznych z zastosowaniem zbieracza danych,
  • analizę wielkości i trendów zmian pomierzonych wielkości oraz sporządzenie protokołu,
  • diagnostykę stanu w wyznaczonych punktach, która może obejmować analizę harmoniczną drgań, analizę widmową drgań lub analizę widma obwiedni,
  • analizę wyników pomiarów, ocenę stanu danego urządzenia, określenie przyczyn nieprawidłowości i niezbędnych działań korygujących.

Drgania powstające w środowisku przemysłowym mogą być spowodowane powstawaniem luzów w mocowaniach. Przyczyną może być także brak dokładności w montażu urządzeń czy zużycie materiałów.