Silnik 300kW serwis Aminex

Przegląd silnika 300kW 1000V

Następne wyzwanie. Przegląd silnika 300kW 1000V.

Zauważalne drgania silnika skłoniły klienta do wezwania naszego serwisu. Zdjęcia przedstawiają kolejno:

Silnik podczas rozbiórki.
Wirnik silnika w trakcie wyważania.
Silnik w trakcie składania.